Systematische Theologie Deel III

 

(bestaande uit de gedeelten (Parts) 4 en 5)

Hieronder volgt een globaal overzicht van de inhoud.

PART IV: HET LEVEN EN DE GEEST

Dit 4e gedeelte is opgebouwd in 4 hoofdbestanddelen:

1. Het leven en zijn ambivalenties en het zoeken naar het niet-ambivalente leven

2. De spirituele presentie of: de presentie van de Geest

3. De Geest van God en de ambivalenties van het leven

4. De trinitarische symbolen

Ieder gedeelte bevat meerdere onderverdelingen(A, B, C etc.)

1A. De multidimensionale eenheid van het leven

1B. De zelf-actualisering van het leven en zijn ambivalenties

1C. Het zoeken naar het niet-ambivalente leven en de symbolen van de anticipaties ervan


2A. De manifestatie van de presentie van de Geest in de geest van de mens

2B. De manifestatie van de presentie van de Geest in de geschiedenis van de mensheid


3A. De presentie van de Geest en de ambivalenties van de religie

3B. De presentie van de Geest en de ambivalenties van de cultuur

3C. De presentie van de Geest en de ambivalenties van de moraal

3D. De helende kracht van de presentie van de Geest en de ambivalenties van het leven in het algemeen


4A. De achtergronden van het symbool van de Triniteit

4B. Het dogma van de Triniteit

4C. Het trinitarische probleem opnieuw aan de orde gesteld


PART V: DE GESCHIEDENIS EN HET KONINKRIJK GODS


Dit 5e gedeelte is opgebouwd uit 3 hoofdbestanddelen:


Inleiding

1. De geschiedenis en het zoeken naar het Koninkrijk Gods

2. Het Koninkrijk Gods in de geschiedenis

3. Het Koninkrijk Gods als einde van de geschiedenis


1A. (Het) Leven en (de) geschiedenis

1B. De ambivalenties van het leven en de dimensie van de geschiedenis

1C. De interpretatie van de geschiedenis en het zoeken naar het Koninkrijk Gods


2A. De dynamiek van de geschiedenis en het Nieuwe Zijn

2B. Het Koninkrijk Gods en de kerken

2C. Het Koninkrijk Gods en de wereldgeschiedenis


3A. Het Koninkrijk Gods als het einde van de geschiedenis

3B. De enkele persoon en zijn eeuwige bestemming

3C. Het Koninkrijk Gods: tijd en eeuwigheid

 

 

Terug naar overzicht Syst. Theologie III

Paul Tillich (1886-1965)

Deze website, geĂ¯nitieerd en beheerd door Dr. Cees Huisman, heeft als doelstelling om de filosofie en de theologie van Paul Tillich meer bekendheid te geven in Nederland. Zo zullen hier (nieuwe) vertalingen van bekende en minder bekende werken van Paul Tillich in het Nederlands verschijnen, alsook beschouwingen en artikelen over hem.
Het is mijn stellige overtuiging, dat Paul Tillich’s denken nog springlevend is en nog steeds betekenis heeft voor de kerk, de maatschappij en de cultuur in West-Europa -  ook in Nederland, ook al overleed deze bijzondere theoloog ruim 50 jaar geleden.
In de komende maanden en jaren zal de content van deze website in omvang toenemen en alleen daaruit al zal de relevantie van zijn theologie blijken.

 

Nieuw: F.F. Omta, Sin: against Whom or against What?

 

Per 1-10-2021 zal deze website niet meer online beschikbaar zijn.

E-mail

Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

 

Solario Energy Revolution